Misyonumuz

Rekabetçi ve sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan stratejik değerler üretip, bu değerleri paydaşlarına değer yaratacak şekilde yönetip dünyanın en global firmalarından biri haline gelmek.

Vizyonumuz

Kalite ve fiyat dengesini sürekli koruyarak, farklılıklar yaratarak kalıcı üstünlükler sağlamak.

Değerlerimiz

Faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik ile birlikte sosyal ve etik sorumluluklarımızı yerine getirme taahhüdümüze bağlıyız. Diyortech’in değerleri olan Liderlik, Verimlilik, Doğruluk ve Esneklik “Daha İyi Bir Yaşam” misyonumuzu yerine getirme çabamızda tüm faaliyetlerimize yön verir.

LİDERLİK
 • Çalışana ve performansa sahip çıkmak
 • Kişisel inisiyatif almak, başkalarına ilham vermek ve motive etmek
 • Eylemler ve sonuçlar, başarılar ve başarısızlıklar için sorumluluk üstlenmek
 • Başkalarına adil ve saygılı davranmak
 • Açık, içten ve zamanında geri bildirim
 • Anlaşmazlıkları yapıcı bir şekilde yönetmek
 • Tüm paydaşlarımız için değer yaratmak
VERİMLİLİK
 • Kaynakları akıllıca yönetmek
 • Değer yaratan faaliyetlere odaklanmak
 • İşleri basit ve verimli şekilde yapmak
 • Uygun maliyet, hız ve kalitede iş yapmak
 • Tutarlı uygulama için sorumluluk üstlenmek
 • İyi karar verme süreçlerini hızlandırmak
 • Daha iyi çözüm bulmak için ortaklaşa çalışmak
DOĞRULUK
 • Örnek olmak
 • Yasalara, kurallara ve iyi iş etiğine uyumlu olmak
 • Başkalarına güvenmek ve güven dolu ilişkiler kurmak
 • Dürüst ve güvenilir olmak
 • Dikkatle dinlemek ve uygun bir iletişim sağlamak
 • Sürdürülebilirliği güvence altına almak
 • İnsanlara, güvenliğe ve çevreye özen göstermek
ESNEKLİK
 • Değişimi etkin bir şekilde yönetmek
 • Geleceğin eğilim ve gereksinimlerine uyum sağlamak için hazırlıklı olmak
 • Statükoyu sorgulamak
 • Müşteri odaklı düşünmek ve harekete geçmek
 • Fırsatları araştırmak ve hesaplanabilir risk almak
 • Açık görüşlü olmak
 • Yaşam boyunca öğrenmeye açık olmak